O nas


Kim jesteśmy

Mamy szczęście łączyć pracę z pasją. Działamy z przekonaniem, że można i powinno się tworzyć pole porozumienia
między działalnością biznesową i prospołeczną. Chcemy pozytywnie wpływać na otoczenie i inspirować innych do
podejmowania podobnych działań.Jesteśmy przekonani, że warto prowadzić działania w sposób
odpowiedzialny wobec swoich pracowników, społeczności lokalnej,
kontrahentów i klientów.


Nasze usługi

Oferujemy usługi oparte o standardy społecznej odpowiedzialności biznesu.

 WSPÓŁPRACUJEMY Z LOKALNYMI DOSTAWCAMI
OGRANICZAMY ILOŚĆ ODPADÓW
WYKORZYSTUJEMY PRODUKTY SEZONOWE
WSPÓŁPRACUJEMY Z BANKAMI ŻYWNOŚCI